İnovasyon Nedir?

2014-12-02 20:50:00

İnovasyon: İnovasyon (yenilikçilik-yenilik) kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) ifade eder. İnovasyon daha çok sıkıntıları giderme konusundan odaklanarak var olan bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmakta olabilir. İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişen yeni özelliğin etkin olmasıdır.Özgün bir özellik katmasıdır. İnovasyon Nedir?  En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.  İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür. Bireylerde ve toplumda değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir. İnovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yeni fikirler ortaya çıkarırlar. İnovasyon İnovasyon Nedir? İnovasyon ve Girişimcilik İnovasyon Etkinlik Süreci ... Devamı

İçimizdeki Hayvan Sevgisi

2014-11-20 19:43:00

Son günlerde gündemdeki paylaşımlardan rahatsız olmamak elde mi ? Birileri çıkıp hayvanlara işkence yapıyor. Soruyorum, bu insanlığın neresinde var? Bunu yapan acaba hangi kategoriye girer ? Yaşam bize sorumluluklar yüklemiştir. Üstlendiğimiz sorunlarla uğraşırken farklı deneyimler yaşarız. Aldığımız olumsuz sonuçlar  çoğu zaman bize  kazanım olarak geri dönmektedir. Yeter ki olumsuz nedenin üzerinde düşünelim. Yaşantımızı bir proje gibi planlamak onun çevresine en iyisini yaşayıp, istediğimiz gibi sonuçlanması için sebepler üretebiliriz. Yaşantımızdaki sıkıntılar, belli bir süre sonra eğer çözüm yada çıkış yolu bulamazsak, karşımıza davranış bozukluğu olarak çıkar. Bu iç çıkarımlarda ki nedenselliklerle, insandaki duyguları değişkenliğe uğrayabilir. Bununda, savunmasız olan hayvanlara saldırmakla kendi egosunu tatmin etmeye çalışabilir. Ne yazık ki, bu tür insanların tedaviye ihtiyaçları vardır. Bir çıkarımda bulunacak olursak, bunu yarın insanlara ne yapacağını tahmin bile edemeyeceğiz. Hayvanlara eziyet yaparken, düşüncesinin altında yatan aşağılık psikolojisini uygulamaya dökmesi ne kadar acı verici... Günümüzde, teknoloji gelişmeyi birlikte internette konuyla ilgili farkındalık arttırılabilir. Çocuklar daha bir küçükken hayvan sevgisini aşılamak, onları korumak için çeşitli etkinlikler yapılabilir. Hayvanlara fayda yaratmak, insanların duygularını pozitif yönde etkiler. Yaşama daha mutlu bakmalarını sağlar. Mutlu olan insan daha başarılı olur. Süregelen bu sevgi  daha iyi yarınlara vesile olabilir. Hayvan sevgisiyle büyüyen nesiller geleceğe daha umutla bakar.  Bu çocuklarda özgüven, mutlu olma, iyi ilişkiler kurma ve... Devamı

Atatürk’ün Hayatı Özet (Kısaca)

2014-11-20 19:40:00

 Atatürk’ün Hayatı Özet (Kısaca)       1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı.     Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.       Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.      1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.      Atatürk’ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır. Atatürk'le İlgili Tüm Konular... Atatürk’ün Çocuklarla İlgili Özdeyişleri Atatürk Anlatıyor Atatürk ve 'Y&... Devamı

Eş Anlamlı Kelimeler

2014-11-20 19:40:00

Eş Anlamlı Kelimeler Abece – Alfabe  Abide-Anıt  Ad-İsim  Akıl- Us  Ana-Temel-Esas  Araç – Vasıta  Armağan-Hediye  Arzu-İstek  Asır- Yüzyıl  Aş-Yemek  Atik-Seri  Ayakkabı-Kundura  Barış- Sulh  Cet- Ata  Cevap-Yanıt  Cevap-Yanıt  Cimri-Pinti  Cimri-Pinti  Çabuk – Tez  Çabuk-Acele  Çağrı-Davet Dam- Çatı  Deprem-Zelzele  Deva – İlaç  Dilek-İstek-Arzu  Dizi- Sıra  Dizi-Sıra  Doğa-Tabiat  Doktor-Hekim  Dost-Arkadaş  Duru-Berrak  Elbise -Esbap  Emniyet-Güven  Esir-Tutsak  Fakir-Yoksul  Gezmek-Seyranetmek  Güç -Kuvvet  Hasım-Düşman  Hasret-&Oum... Devamı

Jules Verne Kimdir?

2014-11-20 19:38:00

Jules Verne Kimdir? ( 1828 - 1905 )   1828’de Fransa’da doğdu. Jules Verne, denizcilik geleneği olan bir ailenin çocuğuydu ve bu durum onun yazım hayatını derinden etkiledi. Küçük bir çocukken gemilerde tayfalık yapma hayali ile büyüdü. Fakat ailesi onun hukuk öğrenimi yapmasını istiyordu.1847’de hukuk öğrenimi görmesi için Paris’e gönderildi. Ancak Paris’teyken tiyatroya ilgisi derinleşti. 1850’lerin sonlarında ilk oyunu yayınlandı. Babası, hukuk öğrenimini bıraktığını duyduğunda çok üzüldü ve harcamaları içingönderilen para kesildi. Bu durum Jules Verne’i öykülerini satarak para kazanmaya zorladı. Paris’in kütüphanelerinde jeoloji, mühendislik ve astronomi okunarak geçirilen uzun saatlerden sonra, Jules Verne ilk kitabı Balonla Beş Hafta’yı yayımladı. Bu romanı, Dünya’nın Merkezine Seyahat, Dünya’dan Ay’a ve Denizler Altında Yirmi Bin Fersah gibi romanlar izledi. Jules Verne İlham Kaynağı Olduğu İcatlar Jules Verne hem zengin bir hayal gücüne hem de müthiş bir öngörüye sahipti. Geleceği şaşılacak bir kesinlikle görmüştü. Kitaplarını yazmadan önce evinde fizik deneyleri yaptığı söylenir. Kitaplarında sözünü ettiği makineler bir gün icat edildiğinde, hep onun verdiği isimler kullanılarak onurlandırıldı. Onun sınır tanımaz“hayal gücü”nün ürünü olan Nautilius adlı denizaltı, daha sonrailk “gerçek” nükleer denizaltıya ismini verdi. Ayın Çevresinde Seyahat’ten sonra aya gidildi. Bilim ve teknoloji onun “icatlar ambarı”ndan çok yararlandı. “Back to the Future” filminde Dr. Brown'un zaman makinesi ve... Devamı